Publicerat: 2017-11-23 10:01:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Oden Control: Oden Control förvärvar Actuator Solutions med omsättning på 3,4 miljoner kronor

Industribolaget Oden Control förvärvar ASAB, Actuator Solutions. Genom förvärvet
skaffar sig Oden Control en starkare position i ventil och ställdonsmarknaden då bolagen strategiskt kompletterar varandra väl. ASAB och Oden Control har under längre tid arbetat tillsammans för att få ett bredare ställdonsprogram. ASAB har under åren byggt vidare på
Oden Controls grundkoncept med Odenväxeln i nya applikationer och hjälpt till att driva på en billigare tillverkning.

Oden Control får sedan 2016 kommission för varje sålt ställdon från ASAB. Under det senaste året har Oden Control således fått sina intäkter enbart från royalties från ASAB.

ASAB ägs till 100 procent av Ilpo Porttila. Ilpo Porttila har lång erfarenhet och kunnande inom ventil- och ställdonsbranschen. Porttila är dessutom huvudägare i Oden Control med ett ägande om 15,55 procent samt styrelseledamot.

Förvärvet är ett led i Oden Controls strategi att bli en betydande aktör i branschen. ASAB kommer integreras i Oden Control som ett tillverkande dotterbolag.

Förvärvet förväntas innebära en ökad omsättning för Oden Control och positiv påverkan på resultat. Det är dock svårt att säga hur mycket högre omsättningen blir, då marknaden går upp och ned i den här branschen, skriver bolaget.

Framtiden ser ljusare ut till följd av ett ökat intresse för ställdonen och kontinuerliga beställningar från befintliga kunder, i detta fall svenska ventiltillverkare och återförsäljare. Målsättningen är att bli en ställdonstillverkare som alla känner till och som kunderna kommer att ha som första val. Kunderna ska kunna köpa en komplett fungerande produkt från samma företag.

Förvärvet kommer att ske genom en riktad apportemission. Oden Control förvärvar 100 procent av aktierna i ASAB. Köpeskillingen består av 6,87 miljoner aktier i Oden Control som kommer att riktas till Ilpo Porttila som är säljare av ASAB. Han kommer därmed att få 53 procent av aktierna i Oden Control och avser att ansöka om dispens från budplikt hos Aktiemarknadsnämnden.

Antalet utestående aktier i Oden Control ökar från 6,05 till 12,92 miljoner aktier. ASAB har värderats med eget kapital i tredje kvartalet, utöver detta tillkommer hela nyutvecklad V-serie
ställdon samt alla montage konstruktioner, ritningar med mera som används för Oden produktion. Förvärvet ska godkännas på extra bolagsstämma den 22 december och kräver godkännande av 90 procent av rösterna på stämman. Styrelsen och ledande befattningshavare blir oförändrat efter förvärvet.

ASAB hade en omsättning på 3,4 miljoner kronor med ett resultat på 17 000 kronor för 2016. Bolaget har en anställd och tillför 1,38 miljoner kronor i eget kapital till Oden Control.

"Detta är ett viktigt förvärv där Oden Control under många år kämpat med dålig lönsamhet. Nu får vi i och med denna affär 100 procent ägande till nya produkter, ännu bredare sortiment och kunnig personal i en affär som gör att Oden Control har mycket bättre förutsättningar för framtida nya affärer", säger Magnus Wik, styrelseordförande i Oden Control.

Oden Control handlas sedan flera år tillbaka på Aktietorgets observationslista.