Publicerat: 2017-11-24 08:41:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om AcouSort: AcouSorts omsättning minskar något medan resultatet sjönk i tredje kvartalet

Bioteknikbolaget AcouSort redovisar en viss nedgång i omsättningen under tredje kvartalet medan resultatet försämrades.

Omsättningen uppgick till 0,7 miljoner kronor (0,8), en minskning med 13 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var -1,3 miljoner kronor (0,1). Resultatet efter skatt blev -1,3 miljoner kronor (0,1). Resultat per aktie hamnade på -0,20 kronor (0,27).

Likvida medel per den 30 september var 4,9 miljoner kronor (0,5).

Kassaflödet under det tredje kvartalet var -2,0 miljoner kronor (-0,1).

Torsten Freltoft konstaterar i rapporten att det har hänt mycket i bolaget under tredje kvartalet.

"Våra OEM-projekt gör framsteg med goda resultat, vilket är spännande eftersom jag ser en fin framtida potential för dessa projekt. Ett av projekten har tillfälligt avbrutits på grund av omorganisering och interna diskussioner hos partnern och vi följer givetvis denna utveckling noga. Vi har även haft en fin utveckling för våra forskningsinstrument, där vi under september erhöll vår första order för den första prototypen av AcouWash till NIH i USA och vi har även utvecklat en ny, förbättrad version av trappingenheten i AcouTrap som för närvarande utvärderas både internt och hos kunder. Jag ser fram emot vårt fortsatta arbete under resten av 2017", skriver han i sin summering.


AcouSort, Mkr Q3-2017 Q3-2016 Förändring
Nettoomsättning 0,7 0,8 -12,5%
Resultat före skatt -1,3 0,1
Nettoresultat -1,3 0,1
Resultat per aktie, kr -0,20 0,27