Publicerat: 2017-11-27 10:12:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om DBP: DB Pharma vill ta in 15 miljoner kronor i företrädesemission

Läkemedelsbolaget DB Pharma har tagit beslut om en företrädesemission på 15 miljoner kronor. Teckningskursen är satt till 4,30 kronor, enligt ett pressmeddelande.

"Bakgrunden till nyemissionen är att styrelsen bedömer det väsentligt för bolagets utveckling att förstärka balansräkningen genom förbättrad likviditet samt för att för att finansiera förvärvet av nya veterinära produkter för upp till 2 miljoner kronor från ProBioTeh", skriver bolaget.

Teckningsperioden är från och med den 7 december till den 21 december. Varje aktie i DB Pharma som innehas på avstämningsdagen den 5 december berättigar till en teckningsrätt och fem teckningsrätter berättigar i sin tur till teckning av en ny aktie.

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 0,35 miljoner kronor, motsvarande 2,3 procent, genom teckningsförbindelser.