Pressmeddelande Publicerat: 2008-11-07 14:36:00

TracTechnology AB: Valberedningen inför årsstämman 2009 i TracTechnology AB

Vid 2008 års stämma beslutades om inrättandet av en valberedning. Enligt beslutet består valberedningen av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de till röstetalet två största ägarna.

Valberedningen består av: • Haakan B Anderson, representerande sig själv (valberedningens ordförande) • Gerhard Huber, representerande sig själv • Stefan Sallerfors, styrelsens ordförande Tillsammans representerar valberedningens tre ledamöter ägare med 74,9 procent av rösterna och 39,2 procent av kapitalet. Valberedningens uppgift är att arbeta fram och för årsstämman 2009 framlägga: a) förslag till val av ordförande på årsstämman, b) förslag till val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, c) förslag till arvode för styrelseordförande och övriga styrelseledamöter d) förslag till arvode för bolagets revisor Aktieägare som önskar framföra förslag till valberedningen kan göra så på mail-adress: valberedningen@tractechnology.se Årsstämman i TracTechnology AB äger rum Torsdagen den 7 maj, 2009. Tid och plats meddelas senare. För ytterligare information, kontakta: Haakan B. Anderson, Valberedningens ordförande, TracTechnology AB ePost: valberedningen@tractechnology.se eller Tel: 070-9917880 Om TracTechnology AB (publ.) TracTechnology AB utvecklar och marknadsför innovativa lösningar inom ursprungsmärkning, spårbarhet, säkerhet och logistik med hjälp av RFID-teknik. Koncernen erbjuder lösningar för Tillträdes- och passersystem, övervakning, betalsystem, besökssystem och liknande applikationer inom Affärsenhet TracSolutions. Affärsområde Livsmedelsäkerhet med MeatTrac erbjuder en komplett systemlösning som möjliggör spårning och authentisering av livsmedelsprodukter i hela kedjan från bondgård till ”köttdisken”. MeatTrac är patentskyddat i Sverige, Ryssland och USA och under patenthandläggning i ytterligare länder. I TracTechnology koncernen ingår MeatTrac AB och TracTechSolutions AB som helägda dotterbolag. TracTechnology AB - Gustavslundsvägen 147 - 1 67 51 BROMMA Växel +46-(0)8 556 934 00 - Fax +46-(0)8 556 934 19 - EMAIL mail@tractechnolgy.se www.tractechnology.se

Dokument