Publicerat: 2017-11-29 08:40:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Provide IT: Provide IT ökar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

Digitala produktionsbyrån Provide IT redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst.

Omsättningen uppgick till 3,6 miljoner kronor (2,4), en ökning med 50 procent mot föregående år. Den organiska tillväxten var 47 procent.

Rörelseresultatet blev 1,0 miljoner kronor (0,6), med en rörelsemarginal på 27,8 procent (25,0).

Resultatet efter skatt blev 0,7 miljoner kronor (0,5), en ökning med 40 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,110 kronor (0,070), vilket innebär en ökning med 57 procent mot föregående år.

"Bolaget har aldrig tidigare haft en så pass hög nettoomsättning och vinst efter skatt för perioden juli-september. Dock är detta vanligtvis en period med minst finansiell påverkan för ett räkenskapsår på grund av semestertider under juli-augusti.

Under kvartalet har vi fortsatt bedriva en stabil produktion av webb- och mobilapplikationer. Vi har för närvarande en framgångsrik produktion och planerar en uppskalning i samtliga kärnområden rekrytering, försäljning och produktion inför 2018.

Vi har nu påbörjat försäljningen mot Reklam- och kommunikationsbyråer i Osloområdet. Vi har under november träffat många intressanta byråer i Oslo och har redan fått flera förfrågningar på kommande projektarbeten. Vi kan konstatera att vårt erbjudande verkar lika intressant för norska företag som svenska inom segmentet reklam- och kommunikation. Som tidigare meddelat beräknas försäljningssatsningen i Osloområdet tillföra intäkter under bolagets fjärde kvartal, januari-mars 2018.

Vi har nu förbättrat våra rutiner kring fakturering och därmed förstärkt vårt kassaflöde. Detta kommer att påvisas under kommande kvartal, oktober-december 2017", skriver vd Bawan Faraj i rapporten.

Kassa och bank uppgick till 4,7 miljoner kronor (14,4).


Provide IT, Mkr Q2-2017/2018 Q2-2016/2017 Förändring
Nettoomsättning 3,6 2,4 50,0%
Rörelseresultat 1,0 0,6 66,7%
Rörelsemarginal 27,8% 25,0%
Nettoresultat 0,7 0,5 40,0%
Resultat per aktie, kr 0,110 0,070 57,1%