Pressmeddelande Publicerat: 2008-11-21 15:37:00

Fundior AB: Fundior AB:s Market Maker avtal avslutades

Market Maker avtalet mellan Fundior AB och Thenberg & Kinde Fondkommission AB har upphört 2008-11-21. Fundior AB har ingen Market Maker från och med 2008-11-24.

Ytterligare information: Fundior AB Reijo Kirstua, styrelse ordförande Tel. +358 400 401276 reijo.kirstua@fundior.se Till journalister: Fundior Group Fundior AB tillhandahåller ett heltäckande utbud av fonder och kapitalskyddade produkter ? även i anslutning till försäkringar. Via vårt internetbaserade system betjänar vi institutioner, försäkringsrepresentanter, investeringsrådgivare och deras kunder. Fundior har huvudkontor i Stockholm och regionala kontor i Helsingfors samt på Malta. Fundior AB:s aktie är listad på marknadsplatsen AktieTorget i Stockholm. Ytterligare information: www.fundior.se

Dokument