Publicerat: 2017-12-04 07:10:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om DBP: DB Pharma handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Läkemedelsbolaget DB Pharma handlas idag den 4 december exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:5, innebärande att fem befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 4,30 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 7 december till 21 december och handel med teckningsrätter sker den 7 december till 19 december. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 15,1 miljoner kronor före emissionskostnader.