Pressmeddelande Publicerat: 2008-11-28 14:19:00

HomeMaid AB: HomeMaid avyttrar dotterbolaget HomeMaid Care AB

HomeMaid har sålt samtliga aktier i dotterbolaget HomeMaid Care AB till Olivia Holding AB. Tillträde ska ske 2008-12-01 och köpeskillingen utbetalas kontant.

HomeMaid Care AB bedriver biståndsbedömd omsorgsverksamhet i Täby och Nacka. Bolagets omsättning år 2007 uppgick till 8 178 kkr. Transaktionen kommer att få en positiv inverkan på koncernens resultat. Denna avyttring är ett led i att HomeMaid renodlar sin vårdverksamhet och kan fokusera på sin kärnverksamhet inom hushållsnära tjänster, vilket bidrar till en förbättrad lönsamhet. Halmstad den 28 november 2008 Åsa Keller, VD För ytterligare information kontakta: Åsa Keller, HomeMaid AB (publ), 035-16 15 50, 070-673 54 50 www.homemaid.se; info@homemaid.se

Dokument