Pressmeddelande Publicerat: 2008-11-28 16:08:00

Amnode AB: Albin Metals listas på AktieTorget

Albin Metals styrelse har beslutat att flytta handeln i bolagets aktier från NGM Nordic MTF till AktieTorget då detta bedöms vara till gagn för bolaget och aktieägarna.

Efter noggrant övervägande har styrelsen funnit att AktieTorget i dagsläget erbjuder den bästa lösningen för Albin Metals. AktieTorget bedöms ge fortsatt goda förutsättningar för handel med Albin Metals aktier Första dag för handel av aktier, teckningsrätter och betalda tecknade aktier (BTA) hos AktieTorget blir den 8 december 2008. Göteborg den 28 november 2008 Styrelsen i Albin Metals AB För ytterligare information kontakta: Per-Ola Nilsson, CEO/CFO Albin Metals AB, 0370-33 16 91 eller 0730-33 16 13 Om Albin Metals AB Albin Metals affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Albin Metals erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning. Albin Metals AB (publ), Sjörydsvägen 10, 335 24 Gnosjö Telefon 0370-33 16 91