Pressmeddelande Publicerat: 2008-12-02 17:18:00

FastTV.net AB: FastTV tecknar avtal värt MSEK 35

Som tidigare kommunicerats den 14 juli 2008 ingick FastTV.net AB (publ) ("FastTV") en avsiktsförklaring att leverera IPTV till en större aktör inom bredband. Parterna har nu ingått det slutgiltiga leveransavtalet vilket löper på tre år. Det totala ordervärdet under perioden bedöms överstiga MSEK 35.

Leveransåtagandet består huvudsakligen av försäljning av TV-innehåll i form av olika kanalpaket, video-on-demand och interaktiva tjänster. Kundens identitet kommer att offentliggöras när kunden påbörjar sina marknadsaktiviteter vilket beräknas ske i april 2009. Affären bedöms komma att påverka FastTVs intäkter från och med samma period. "Vi ser avtalet som ett stort genombrott och det stärker oss i vår uppfattning att vi är på rätt väg med vår fokusering på att erbjuda bredbandsaktörer möjligheten att bli trippel play leverantörer. FastTV har i och med dagens affär tre kunder inom bredbandssegmentet och vi räknar med att teckna ytterligare leveransavtal med andra aktörer på bredbandsmarknaden som är i behov av IPTV." säger styrelseordförande, Jesper Stevrin, i en kommentar. "Vi märker ett allt större intresse hos mindre till medelstora bredbandsaktörer som saknar IPTV i sitt erbjudande. Trenden är tydlig och går mot att aktörerna vill kunna erbjuda trippel play, d v s bredband, IP-telefoni och IPTV i ett och samma erbjudande. FastTV har som en mindre och oberoende aktör möjlighet att vara en attraktiv samarbetspartner för bredbandsleverantörer." säger Jörgen Johansson, Content Manager på FastTV. FastTVs affärsidé är att via bredbandsinfrastruktur erbjuda IPTV och interaktiva tjänster och på den skandinaviska TV-marknaden. FastTVs mål är att finnas på alla relevanta distributionsplattformar . För ytterligare information, kontakta Jesper Stevrin, styrelseordförande, FastTV Net AB, jesper.stevrin@fasttv.net mobil: 076-3384811.

Dokument