Publicerat: 2017-12-06 10:24:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om SensoDetect: SensoDetect tecknar avsiktsavtal med sydkoreansk distributör

Medicinteknikbolaget SensoDetect har tecknat att avsiktsavtal med en sydkoreansk distributör. Målet är att inom kort ta nästa steg mot ett distributionsavtal för i första hand den sydkoreanska marknaden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tidsplanen för samarbetet är i linje med den plan som SensoDetect satt upp för lansering av nya BERA 3.0. Målsättningen är därför att så snart som möjligt, i början på 2018, sätta grunderna för samarbetsavtalet. Avtalet är uppdelat i några steg för att säkerställa en positiv utveckling på en stor och intressant marknad.

SensoDetect kommer initialt tillsammans med distibutörens vårdpartners i Sydkorea göra en mindre studie för att säkerställa att testerna ger samma svar för denna population. Samtidigt skapas ytterligare möjligheter för förfining och utveckling av specifika markörer för en ny population. Fokus kommer ligga på ADHD i första steget.

Efter att BERA-tekniken verifierats på den lokala marknaden är avsikten att distributören ska sikta på att få in teknologin som en standard för diagnosstöd av ADHD i Sydkorea. Första steget i lanseringen är till kliniker med större volymer och man räknar med att aktuella kliniker kommer göra minst 600 mätningar per år och maskin. BERA har en kapacitet på avsevärt mycket högre volymer men då SensoDetects strategi är att ta betalt per mätning krävs det i första hand bara ett minimum antal för att teckna avtal. En investering i BERA beräknas löna sig inom tre till sex månader.

- Det är väldigt glädjande att vi kunna komma till denna punkt där vi ser en tydlig avsiktsförklaring och där vi redan tagit fram en plan för vidare steg. Intresset är väldigt stort från distributören och de KOL som de engagerat. Vi ser fram emot en mindre studie för att
säkerställa alla data för denna population och samtidigt få möjligheten till att knyta kontakter med några av landets KOL för vidare arbete med marknadsintroduktion och fortsatt forskning. Den sydkoreanska marknaden är synnerligen intressant för oss och med rätt partner ser jag stora möjligheter, säger Johan Olson, vd i SensoDetect.