Pressmeddelande Publicerat: 2008-12-08 08:55:00

Cherry AB: Ledning, Styrelse och befintliga ägare ökar ägandet i Cherryföretagen AB (PUBL)

En gruppering av gamla och nya aktieägare har köpt samtliga Straumur-Burdaras Investment Bank aktier i Cherry. Aktie innehavet motsvarar cirka 28 procent av aktiekapitalet och cirka 26 procent av röstvärdet. VD, övriga medlemmar i koncernledningen, flertalet styrelseledamöter och gamla aktieägare har deltagit i förvärvet.

För närmare information, kontakta Gunnar Lind, VD och koncernchef, telefon +46 8-514 969 50, +46 709-279 611, Gunnar.Lind@Cherry.se Cherry i korthet Cherry är ett publikt svenskt spelföretag med cirka 2500 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget. Cherryföretagen AB bedriver via dotterbolag casino- och automatspel och Internetspel. Spelverksamheten bedrivs via dotterbolag på restauranger i Sverige, ombord på fartyg inom Nordeuropa och på Medelhavet samt på spelhallar i Danmark och Internetspel (PlayCherry.com) från Malta. Cherry sysselsätter cirka 650 personer. www.cherry.se

Dokument