Publicerat: 2017-12-22 10:11:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om AcouSort: AcouSort ingått icke-bindande villkorsavtal inför kommande kommersialiseringsavtal

AcouSort har ingått ett avtal om ett icke-bindande Term Sheet inför ett kommande kommersialiseringsavtal inom vilken partnern tillåts använda AcouSorts teknologi. Det framgår av ett pressmeddelande.

I enlighet med villkoren i Term Sheet kommer Life Science-partner 1 att exklusivt licensiera AcouSorts teknologi för en specifik tillämpning inom sitt affärsområde.

Torsten Freltoft som är vd på Acousort kommenterar nyheten i pressmeddelandet: ”Det är mycket glädjande att vi nu har avtalat om ett Term Sheet med Life Science-partner 1. Denna mycket viktiga milstolpe ligger helt i linje med vår strategiska plan och utgör ett första steg för kommersialisering av vår akustofluidik-teknologi genom OEM-partners och licensavtal med stora Life Science-bolag".

AcouSorts styrelse bedömer att ett framgångsrikt slutförande av avtalsprocessen får en positiv effekt på bolagets finanser med minst 850 000 kronor redan under nästa år. AcouSort och partnern har för avsikt att slutföra och underteckna det formella kommersialiseringsavtalet innan utgången av det första kvartalet nästa år.