Publicerat: 2017-12-22 17:15:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Oden Control: Oden Controls extrastämma godkände apportemissionen

Industribolaget Oden Controls extra bolagsstämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en apportemission av cirka 6,9 miljoner aktier för förvärv av samtliga aktier i ASAB Actuator Solutions AB. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Detta är ett viktigt förvärv där Oden Control under många år kämpat med dålig lönsamhet. Nu får vi i och med denna affär 100 procent ägande till nya produkter, ännu bredare sortiment och kunnig personal i en affär som gör att Oden Control har mycket bättre förutsättningar för framtida nya affärer", kommenterar Magnus Wik, styrelseordförande i Oden Control.