Pressmeddelande Publicerat: 2009-02-10 16:17:00

Catering Please i Skandinavien AB: Catering Please offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Catering Please i Skandinavien AB (publ) ("Catering Please") offentliggör idag prospekt med anledning av förestående företrädesemission av aktier med medföljande teckningsoptioner.

Emissionen av aktier kommer att tillföra Catering Please cirka 8,3 MSEK före emissionskostnader under förutsättning att emissionen fulltecknas. Teckningsförbindelser motsvarande cirka 35,3 procent av Erbjudandet har erhållits från befintliga aktieägare och andra externa investerare. Prospektet finns tillgängligt på: http://www.mangold.se/juridisk_information.php?id=139 Direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare i Catering Please kommer att erhålla prospektet per post omkring den 16 februari 2009. Prospektet i tryckt form hålls även tillgängligt hos Catering Please, Maskingatan 29, 195 60 Arlandastad och hos Mangold Fondkommission, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm från och med den 16 februari 2009. För mer information, kontakta Ia Johansson, VD Catering Please i Skandinavien AB (publ) Tel: 08-591 201 20 ia.johansson@cateringplease.se Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Kort om Catering Please Catering Please med dotterbolag verkar inom fyra affärsområden: 1) Dagligvaruhandeln med produktion, marknadsföring och försäljning av färsk vällagad mat under varumärkena Catering Please och Asia Please m.fl. 2) Entreprenadkunder där färsk vällagad mat tillagas under annat varumärke. 3) Transportindustrin genom Klarago AB där vi sköter mat och handling för flygbolag och tågoperatörer. Bland kunderna finns, Ryanair, Skyways och Kronflyg m.fl. 4) Omsorg & skola med produktion och leverans till äldreomsorg och skolor med flera inom framför allt Uppsala kommun med omnejd.

Dokument