Publicerat: 2018-01-09 14:22:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om SensoDetect: SensoDetect tecknar avsiktsavtal för studie i Bolivia

Medicinteknikbolaget SensoDetect har tecknat en överenskommelse med sin bolivianska distributör om att göra en inledande studie på ett specialistsjukhus i centrala Bolivia. Studien kommer inledas under februari/mars i år och baseras på nya BERA 3.0. Det framgår av ett pressmeddelande.

Överenskommelsen innebär att man i tre steg kommer utvärdera och testa BERA 3.0 på den lokala populationen och sätta upp strukturen för vidare kommersialisering.

Första steget innebär att en studie görs på en säkerställd grupp med diagnostiserade patienter samt en grupp friska kontroller.

Därefter utvärderas testerna av SensoDetect för att säkerställa att all utrustning och handhavande fungerar. Detta för att verifiera och säkerställa att den lokala populationen korrelerar med de data som används för testen och att svaret ger avsett stöd åt läkaren.

Steg tre innebär att utrustningen trimmas in och distributören utbildats för service och support. Systemet för direktdiagnoser sätts upp så att SensoDetect och distributören kan börja lansering av system och få betalt per test, PPU, pay per use. Samtliga steg från studie till leverans beräknas i detta fall ta 3 till 6 månader.

Distributören har sedan tidigare meddelat att de har ytterligare sex intresseförklaringar från andra sjukhus och kliniker runt om i Bolivia vilket ger en bra indikation på ett intresse från Bolivia i stort och en potential att relativt snabbt kunna utöka från studiens specialistsjukhus till ytterligare några sjukhus och kliniker efter att studien säkerställts.

"Det är väldigt positivt att vi nu kommit fram till en överenskommelse att göra en studie på ett mycket välrenommerat sjukhus i Bolivia. Distributörens engagemang och erfarenhet är mycket positiv och jag ser gärna en expansion vidare ut från Bolivia till andra delar av Sydamerika och det är som sagt ömsesidigt. Men först vill vi slå fast att alla tester är lika bra för denna population som på tidigare och dessutom att BERA 3.0 ger den effektivitetsvinst som vi menar att den kommer att ge både i förenklat handhavande men också i snabba svar direkt till remitterande läkare", säger Johan Olson, vd i SensoDetect.