Publicerat: 2018-01-11 16:24:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Precisionsmetall Group : Precisionsmetall föreslår nyemission på 10,6 miljoner kronor

Aktieägarna i metallhandelsbolaget Precisionsmetall kallas till extra bolagsstämma den 13 februari i Stockholm.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier i bolaget ska vara lägst 132,43 miljoner aktier och högst 529,71 miljoner aktier.

Styrelsen föreslår att en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna ska genomföras. Villkoren är 1:1, innebärande att en befintlig aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 8 öre per aktie. Nyemissionen kommer vid fullteckning att tillföra högst 10,6 miljoner kronor och Emissionskostnaderna väntas uppgå till högst 2,0 miljoner kronor.
Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 16 februari och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 19 februari Teckningstiden löper från 22 februari till 8 mars och handel med teckningsrätter sker den 22 februari till 5 mars.