Pressmeddelande Publicerat: 2009-03-03 11:32:00

Clinical Laserthermia Systems AB: Professor Karl-Göran Tranberg fokuserar på CLS

Professor Karl-Göran Tranberg, styrelseledamot och medicinskt ansvarig i Clinical Laserthermia Systems AB (publ), väljer att fokusera på CLS. Således avslutar Tranberg sitt operativa arbete som överläkare vid Lunds Universitetssjukhus. CLS har även tillsatt ett Medical Advisory Board, som kommer att tillföra bredd i kunskapen kring bolagets behandlingsmetod (ILT).

Medical Advisory Board CLS har tillsatt ett Medical Advisory Board bestående av Kjell Ivarsson, överläkare vid Lunds Universitetssjukhus, och Pall Möller, överläkare vid Landspitallin, Reykjavik, Island. Ivarsson och Möller har gjort sina avhandlingar på ILT-metoden (Immunostimulating Laser Thermotherapy) och har stor kunskap om densamma. VD Lars-Erik Eriksson kommenterar "Det är ett kvitto på vår potential att Karl-Göran väljer att fokusera på CLS och därför avslutar sina operativa insatser som överläkare vid universitetssjukhuset. I samband med Karl-Görans beslut har vi även tillsatt ett Medical Advisory Board som består av överläkarna Kjell Ivarsson och Pall Möller, som är väl förankrade i ILT-metoden. Vi ser med stor tillfredställelse på denna resursförstärkning som, utöver Karl-Görans ökade fokus på CLS, ytterligare förbättrar våra möjligheter att verifiera den forskning som pågått i cirka 15 år kring den unika immunförsvarsstimulerande effekten som kan skapas vid cancerbehandling med vår produkt." Clinical Laserthermia Systems AB (publ) CLS utvecklar och marknadsför en produkt för behandling av solida cancertumörer. För cirka 15 år sedan upptäckte professor Karl-Göran Tranberg att värme från laserljus kan bota och dessutom stimulera immunförsvaret mot cancer. Han har nu bedrivit forskning inom området sedan tidigt 1990-tal och har tagit fram en behandlingsmetod som benämns ILT. Bolagets produkt bygger på denna metod och har med bolagets laboratorieutrustning redan provats på 72 patienter, resultaten är mycket lovande. Redan under nästa år planerar bolaget att i liten skala inleda försäljningen i Sverige, med efterföljande bred lansering i Sverige och övriga Norden 2011. Pågående nyemission i CLS CLS genomför en nyemission. Teckningstiden löper till och med den 6 mars 2009. Investeringsmemorandum, 4-sidig folder och anmälningssedlar finns tillgängliga på AktieTorgets (www.aktietorget.se) och bolagets (www.clinicallaser.se) respektive hemsida. För ytterligare information kontakta: Lars-Erik Eriksson, VD Telefon: 0705-48 84 23 E-post: lee@clinicallaser.se

Dokument