Publicerat: 2018-01-12 11:26:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om Yield Life Science: Yield Life Science flyttar rapportdatum till den 5 februari

Investeringsbolaget Yield Life Science ändrar datum för publiceringen av bokslutskommunikén och årsredovisningen för 2017 från den 9 februari till den 5 februari. Det framgår av ett pressmeddelande.