Pressmeddelande Publicerat: 2009-04-03 09:46:00

Eurocon Consulting AB: Årsredovisning 2008

2008 i korthet * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 143,2 (70,4) * Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,3 (5,2) * Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 7,8 (6,8) * Resultat efter skatt uppgick till MSEK 4,7 (4,3) * Resultatet per aktie uppgick till SEK 0,14 (0,13) * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 17,0 (8,8) * Eget kapital uppgick till MSEK 26,2 (21,5), vilket motsvarade 0,78 kr/aktie. (0,64)

Dokument