Publicerat: 2018-01-26 15:23:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Oden Control: Oden Control skjuter fram publiceringen av bokslutskommunikén till 28 februari

Industribolaget Oden Control har ändrat datumet för publiceringen av boksslutskommunikén för helåret 2017, enligt ett pressmeddelande. Nya datumet blir den 28 februari, istället för den 23 februari.

Datumändringen uppges bero på arbetet med att slutföra apportemissionen.