Publicerat: 2018-02-05 09:14:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om DBP: DB Pharma beviljas bidrag till förstudie vid Uppsala Universitet

Läkemedelsbolaget DB Pharma har enligt ett pressmeddelande beviljats bidrag till en förstudie via Uppsala Universitets innovationskontor, UU Innovation, för att initiera ett samarbete kring utveckling av biomarkörer för sina läkemedelskandidater mot hjärncancer och levercancer.

Detta med forskaren Dominic-Luc Webb, PhD, som är docent i experimentell gastroenterologi vid Institutionen för Medicinska vetenskaper på Uppsala universitet.

Bidraget täcker forskarlön under förstudieperioden och finansieras av Access, ett europeiskt regionalfondsprojekt som leds av UU Innovation. Förstudien startar omgående och pågår fram till juni 2018.

Som resultat av projektet kommer en detaljerad strategi för biomarkörutveckling skapas som innebär både provinsamling och provhantering, information till patienten och ansökan till etiska nämnden om att få bedriva biomarkörprovinsamlingen under kommande kliniska prövningar av DBP produkter samt vilka kontrakterade laboratorier är mest lämpliga för att utföra analyser kvalitativt och kostnadseffektivt.