Pressmeddelande Publicerat: 2009-04-23 11:22:00

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB: Framflyttat datum för publicering av Årsredovisning för 2008

Styrelsen i Lucent Oil har beslutat att framflytta publiceringen av Årsredovisningen för 2008. Nytt datum kommer att meddelas senare. Årsstämman planeras fortfarande att hållas tisdagen den 19 maj 2009 på bolagets kontor i Tullinge.

Tullinge den 23 april 2009 Lucent Oil AB Styrelsen För ytterligare information kontakta: VD Siimon Vaske Tel: +46 (0) 730 80 87 00 Kanslivägen 29 146 37 Tullinge E-post: siimon@lucentoil.com

Dokument