Publicerat: 2018-02-08 16:25:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Acrinova: Acrinova förvärvar fastighet i Ängelholm för 17,5 miljoner kronor

Acrinova har förvärvat fastigheten Skrothandlaren 3 i Ängelholm, enligt ett pressmeddelande. Köpeskillingen grundar sig på ett fastighetsvärde om 17,5 miljoner kronor.

Fastigheten har en uthyrbar yta på cirka 4 350 kvadratmeter, och ytorna disponeras för lager/kontor/industri. Förvärvet sker genom en bolagsaffär.

En del av köpeskillingen har erlagts genom att Acrinova utger 46 000 aktier á 70 kronor, det vill säga 3,2 miljoner kronor, till säljaren. Resterande del av affären finansieras genom egna medel och banklån.