Publicerat: 2018-02-09 15:09:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Precisionsmetall Group : Skatteverket avslår Precisionsmetalls överklagan - tvisten prövas i förvaltningsrätten

Metallhandelsbolaget Precisionsmetall har i dag mottagit besked från Skatteverket om att deras obligatoriska omprövning vid överklagande ej förändrat det beslut som tidigare förelåg. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tvisten kommer nu prövas i förvaltningsrätten.

Mer detaljerad information om tvistens ursprung och dess omständigheter kommer att lämnas i bolagets kommande bokslutskommuniké som publiceras den 13 februari.

Precisionsmetall meddelade den 28 december att bolaget blivit upptaxerade med 9,6 miljoner kronor för 2015.