Publicerat: 2018-02-16 08:40:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Hamlet: Hamlet Pharma rapporterar som väntat inga intäkter i andra kvartalet

Forskningsbolaget Hamlet Pharma redovisar som väntat inga intäkter under det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret.

Bolaget, som utvecklar substansen Hamlet som prevention och behandling av cancersjukdomar, har under perioden haft kostnader i samband med förberedelser för start
av klinisk studie vilket bland annat innefattar produktion av kliniskt prövningsmaterial.

Bolaget har även haft kostnader för fortsatt utvecklingsarbete som utförts av Lunds universitet samt kostnader för patent och ledning av bolaget.

Rörelseresultatet blev -3,5 miljoner kronor (-3,7). Resultatet före skatt var -3,5 miljoner kronor (-3,7). Resultatet efter skatt blev -3,5 miljoner kronor (-2,9).

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 24,5 miljoner kronor (38,2).Hamlet Pharma, Mkr Q2-2017/2018 Q2-2016/2017
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -3,5 -3,7
Resultat före skatt -3,5 -3,7
Nettoresultat -3,5 -2,9