Publicerat: 2018-02-19 07:01:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Precisionsmetall Group : Precisionsmetall handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Metallhandelsbolaget Precisionsmetall handlas idag den 19 februari exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:1, innebärande att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 8 öre per aktie. Teckningstiden löper från 22 februari till 8 mars och handel med teckningsrätter sker den 22 februari till 6 mars.