Publicerat: 2018-02-19 10:09:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Hamlet: Hamlet Pharma redo för fas I/II-studie, inväntar klartecken från myndigheter

Forskningsbolaget Hamlet Pharma ska starta en klinisk fas I/II-studie i Prag där läkemedelskandidaten Alpha1H utvärderas som behandling av blåscancer. Bolaget fick godkännande från etikkommittén i augusti men väntar på klartecken från tjeckiska myndigheter.

“Vi har arbetat mycket intensivt med alla formalia kring studien så det är under närmaste framtiden kan man säga. Det är mycket som ska passa in men allt är klart och förberett med läkare, klinisk organisation och pappersarbete. Det blir en pressrelease så fort vi fått svar”, säger Catharina Svanborg, grundare och styrelseordförande i Hamlet Pharma till Finwire.

Bolaget utvecklar läkemedelsprojekt baserat på Hamlet, ett protein-lipidkomplex som bildas av två molekyler som finns i bröstmjölk. I den planerade studien ska effekt och säkerhet med peptiden Alpha1H utvärderas. Bolaget har inte heller angett hur många patienter som ska inkluderas eller hur länge de ska behandlas men Catharina Svanborg framhåller att det handlar om en kortare studie.

“Det är ett kort studieprotokoll för att snabbt få svar på säkerhet och effekt”, säger Catharina Svanborg.

Bolagets likvida medel uppgick till 24,5 miljoner kronor vid periodens utgång. Pengarna i kassan ska räcka till att finansiera hela fas I/II-studien, menar Catharina Svanborg.

Förutom blåscancer utvärderar bolaget möjligheter till behandling av andra cancerformer. Därutöver har bolaget sedan bolagsstämman i november 2017 börjat en process för att bredda bolagets affärsområden. Bolagets patent täcker även Hamletliknande ämnen från andra djur än människa, däribland komjölksprotein.

“Hamlet är en familj av substanser som man kan använda på olika sätt, inte bara läkemedel utan även exempelvis functional foods som är nyttiga för människor utan att vara läkemedel. Det är en viktig marknad, inte minst i USA”, säger Catharina Svanborg.

Vilka typer av produkter tänker du på då?

“Det kan utmynna i en produkt som man tillsätter i exempelvis barnmat, förstärkta näringsämnen för vuxna eller som förbättrar hudens kondition. Men det är lite för tidigt att säga.”