Publicerat: 2018-02-20 09:12:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Novus Group: Novus Group ökar intäkterna och resultatet i andra kvartalet

Opinions- och marknadsundersökningsbolaget Novus Group ökar intäkterna och resultatet i andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret, oktober till december 2017.

Nettoomsättningen steg till 15,7 miljoner kronor (13,9), en ökning med 13 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 2,5 miljoner kronor (1,9), med en rörelsemarginal på 15,9 procent (13,7).

Resultatet efter skatt blev 2,0 miljoner kronor (1,5), en ökning med 33 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,19 kronor (0,14), en ökning med 36 procent mot föregående år.

"Novus har gjort flera anställningar, från fjärde kvartalet 2016 till fjärde kvartalet 2017 har antalet hel och deltidsanställda ökat med 7 personer. Detta ökar förvisso kostnaden men är nödvändigt om vi skall klara den ökade orderingången vi har och för att kunna möta en fortsatt ökad efterfrågan på våra undersökningar", kommenterar vd Torbjörn Sjöström i delårsrapporten.


Novus Group, Mkr Q2-2017/2018 Q2-2016/2017 Förändring
Nettoomsättning 15,7 13,9 12,9%
Rörelseresultat 2,5 1,9 31,6%
Rörelsemarginal 15,9% 13,7%
Nettoresultat 2,0 1,5 33,3%
Resultat per aktie, kr 0,19 0,14 35,7%