Publicerat: 2018-02-20 13:37:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Sydsvenska Hem: Sydsvenska Hem ökar intäkterna och resultatet i andra kvartalet

Fastighetsbolaget Sydsvenska Hem redovisar ökande omsättning under andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret, oktober till december 2017.

Nettoomsättningen steg till 11,0 miljoner kronor (10,3), en ökning med 7 procent mot föregående år. Hyresintäkterna ökade till 10,0 miljoner kronor (8,3), en ökning med 20 procent mot föregående år.

Driftsnettot var 8,7 miljoner kronor (8,0) och orealiserade värdeförändringar blev 13,0 miljoner kronor (0,0).

Resultatet före skatt var 14,0 miljoner kronor (4,1). Resultatet efter skatt blev 14,0 miljoner kronor (4,1), en ökning med 241 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 5,80 kronor (1,70), en ökning med 241 procent mot föregående år.

Likvida medel var på 34,3 miljoner kronor (53,1) per den 31 december.

Fastighetsbeståndet omfattar 24 100 kvadratmeter i uthyrbar area, fördelat över fem förvaltningsobjekt och är idag fullt uthyrt.


Sydsvenska Hem, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Nettoomsättning 11,0 10,3 6,8%
Resultat före skatt 14,0 4,1 241,5%
Hyresintäkter 10,0 8,3 20,5%
Driftöverskott 8,7 8,0 8,7%
Nettoresultat 14,0 4,1 241,5%
Resultat per aktie, kr 5,80 1,70 241,2%