Publicerat: 2018-02-22 08:31:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Amhult 2: Amhult 2 ökar omsättningen, substansen och vinsten

Fastighetsbolaget Amhult 2 ökade omsättningen och vinsten i det fjärde kvartalet. Substansvärdet ökade också under 2017.

Omsättningen uppgick till 8 miljoner kronor (6,5), en ökning med 23 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 4,4 miljoner kronor (3,1), med en rörelsemarginal på 55,0 procent (47,7). Resultatet före värdeförändring av fastigheter var 3,4 miljoner kronor (2,5).

Resultatet efter skatt blev 47,6 miljoner kronor (17,5), en ökning med 172 procent mot föregående år.

Substansvärde per aktie låg på 75,02 kronor (74,08). Långsiktigt substansvärde, EPRA NAV, var 84,07 kronor per aktie.

Amhult 2 föreslår 0 kronor i utdelning.

"Årets resultat visar tydligt att verksamheten fungerar väldigt bra och att vi från år till år ökar tillväxten i kassaflödet. Det jag särskilt vill lyfta fram är det faktum att hyresintäkterna under året har ökat med cirka 64 procent till 27,8 miljoner kronor jämfört med 2016. Tillväxt i kassaflödet, tillsammans med balanserad finansiell risk, och bolagets markreserv med
kommande projekt ger förutsättning för värdetillväxt. Det känns oerhört tillfredsställande att skapa resultat, dels från förvaltningen, dels från vår projektverksamhet som i första hand är vår kostnadseffektiva nyproduktion av hyresrättsfastigheter", skriver vd Maria Nord Loft i rapporten.

Amhult 2-chefen lyfter också upp att bolaget även möter upp de osäkerhetsfaktorer som uppstått kring den svenska bostadsmarknaden. Svenska bopriser faller och framförallt har frågan om de dyrare bostadsrätterna varit omskrivna.

"Faktorer som talar för en positiv bostadsmarknad om än med längre ledtider är den goda svenska ekonomin och arbetsmarknaden, bostadsbristen på tillväxtorterna men även
de förmånliga räntorna om än att vi ser en långsam höjning av dessa. Det finns ytterligare möjligheter med en avsvalnande marknad för hyresrättsutvecklare i form av bättre entreprenadpriser, och mer attraktiva priser på mark i goda lägen. Avseende finansieringsriskerna kopplat till den finansiella oron och ränteläget, är min bedömning att det fortfarande finns bra möjligheter för finansiering och kapital för sunda projekt", avslutar on.
Amhult 2, Mkr Q4-2017 Q4-2016 Förändring
Nettoomsättning 8 6,5 23,1%
Rörelseresultat 4,4 3,1 41,9%
Rörelsemarginal 55,0% 47,7%
Nettoresultat 47,6 17,5 172,0%
Substansvärde per aktie, kr 75,02 74,08 1,3%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kr 84,07
Utdelning per aktie, kr 0