Publicerat: 2018-02-23 08:10:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om DBP: DB Pharma redovisar som väntat ingen omsättning och små förändringar av resultatet

Läkemedelsbolaget DB Pharma redovisar som väntat ingen omsättning för det fjärde kvartalet. Resultatet bjöd på små förändringar.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -3,4 miljoner kronor (-2) . Resultat per aktie hamnade på -0,18 kronor (-0,12). DB Pharma föreslår 0 kronor i utdelning (0).

"Due Diligence-arbete och förhandlingar med några potentiella samarbetspartners har nått nya nivåer och krävt mycket av vår tid, vilket har resulterat i att vi nu finns på radarn hos betydligt fler etablerade och avtalsintresserade spelare på onkologimarknaden", skriver vd Igor Lokot i rapporten.

DB Pharma-chefen skriver också att företaget har arbetat vidare med att skydda bolagets produkter med patentansökningar.

"Vi har hittat nya produkter och affärsmöjligheter som kan snabba på utvecklingen av bolaget och generera inkomster redan i år", skriver han.

DB Pharma lämnar ingen prognos.


DB Pharma, Mkr Q4-2017 Q4-2016
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -3,4 -2
Resultat före skatt -3,4 -2
Nettoresultat -3,4 -2
Resultat per aktie, kr -0,18 -0,12
Utdelning per aktie, kr 0 0