Publicerat: 2018-02-23 09:04:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Nanologica: Nanologica ökar omsättning och minskade förlusten i fjärde kvartalet

Life science-bolaget Nanologica ökade omsättningen och minskade förlusten i det fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 2,4 miljoner kronor (1,5), en ökning med 60 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner kronor (-4,3). Resultatet före och efter skatt var -1,2 miljoner kronor (-4,4). Resultat per aktie hamnade på -0,29 kronor (-0,99).

Likvida medel var 7 miljoner kronor.

Förberedelser pågår för ny affärsgren, rening av insulin. Preliminära kalkyler visar att god
lönsamhet kan uppnås relativt snabbt, skriver företaget i sin rapport.

"Sammantaget ser vi mycket positivt på denna möjlighet. Vi har dragit lärdom av de
erfarenheter vi gjort de senaste åren och utformat en strategi med väsentligt bättre
kontrollerad risk och en mycket högre uppsida. Jag räknar därför med att under 2018
presentera en rad spännande nyheter", skriver Nanologica-chefen Andreas Bhagwani i rapporten.Nanologica, Mkr Q4-2017 Q4-2016 Förändring
Nettoomsättning 2,4 1,5 60,0%
Rörelseresultat -0,8 -4,3
Resultat före skatt -1,2 -4,4
Nettoresultat -1,2 -4,4
Resultat per aktie, kr -0,29 -0,99