Publicerat: 2018-02-28 09:20:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Oden Control: Oden Control ökar omsättning under fjärde kvartalet

Industribolaget Oden Control redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Vinsten steg också.

Omsättningen uppgick till 0,4 miljoner kronor (0,2), en ökning med 100 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 37 460 kronor (9 919). Resultatet före skatt var 37 430 kronor (10 005) och efter skatt 37 430 kronor (-49 995).

Oden Control föreslår 0 kronor i utdelning (0).

Förutsättningarna för ökad omsättning och vinst ser bättre ut, skriver bolaget. Kassan består nu av 462 000 kronor. Oden Control bedömer att förvärvet av ASAB Actuator Solutions i slutet av förra året kommer att bidra till ekonomin och ge ökad omsättning.

"Nu när den nya produktserien ställdon anses vara färdigutvecklad, kan mer tid och kraft läggas på försäljning. Vi kommer under året att delta i flera mässor i egen regi samt flera mässor genom partners ute i världen", skriver bolaget i rapporten.Oden Control, Mkr Q4-2017 Q4-2016 Förändring
Nettoomsättning 0,4 0,2 100,0%
Rörelseresultat 0 0
Resultat före skatt 0 0
Nettoresultat 0 0
Utdelning per aktie, kr 0 0