Publicerat: 2018-03-05 08:14:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om DBP: Omval av styrelsen föreslås i DB Pharma

Aktieägarna i läkemedelsbolaget DB Pharma kallas till årsstämma måndagen den 9 april i Uppsala.

Styrelsen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, det vill äga Per Stålhandske, Igor Lokot, Sergey Yanitsky och Lars Thomander. Styrelsen föreslår även omval av revisionsbolag.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.