Publicerat: 2018-03-05 09:23:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Amhult 2: Omval av styrelsen föreslås i Amhult 2

Aktieägarna i fastighetsbolaget Amhult 2 kallas till årsstämma tisdagen den 10 april i Torslanda.

Styrelsen har föreslaget att utdelning inte ska lämnas för räkenskapsåret 2017.

Aktieägare som representerar mer än 83 procent av rösterna i bolaget har föreslagit omval av ordinarie ledamöter Alf Lindqvist, Eigil Jakobsen, Göran Evaldsson samt oberoende ledamot Niels Techen.