Publicerat: 2018-03-09 09:27:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om DBP: DB Pharma genomför företrädesemission på drygt 10 miljoner kronor

Läkemedelsbolaget DB Pharmas styrelse har beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 10,3 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 70 procent.

Företrädesemissionen är till 41 procent säkerställd genom teckningsförbindelser från bolagets huvudägare samt och 29 procent genom externa garantiåtaganden.

Syftet med nyemissionen är att bolaget tillförs likviditet för expansion av bolagets verksamhet genom vidareutvecklingen av befintliga produkter förvärvet av nya läkemedelsprodukter för dotterbolag Drugsson AB.

Teckningskursen i företrädesemissionen är 1,65 kronor per aktie. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 mars 2018.

Teckningsperioden löper mellan den 20 mars 2018 till och med den 5 april 2018.

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i företrädesemissionen.