Publicerat: 2018-03-12 14:25:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Oden Control: Oden Control överväger spridningsemission, listbyte eller avnotering

Industribolaget Oden Control har sedan flera år tillbaka varit noterad på Aktietorgets observationslistan. Noteringen på observationslistan var vid tidpunkten helt befogad av flera orsaker, främst dålig ekonomi och höga personalkostnader i relation till omsättningen.

Oden Control är nu flera år senare ett stabilare och ett mer komplett bolag, med produkter som innehar en stark identitet hos slutanvändare. Bolaget har också en liten kassa, inga långa lån och en soliditet på 81 procent. De tidigare orsaker till noteringen på observationslistan finns därmed inte längre, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Aktietorget har under tiden skärpt noteringskraven som bolagen ska uppfylla. Även bolag som redan är noterade måste uppfylla dessa krav löpande enligt avtalet.

Oden Control har inte tillräckligt många aktieägare enligt Aktietorgets krav, vilket är minst 300 aktieägare som innebar aktier för 10 procent av ett basbelopp, motsvarande 4 500 kronor. Bolaget har idag 320 aktieägare, varav 100 ägare har aktier till ett värde av 4 500 kronor. Aktietorget ställer också krav på att Oden Control till följd av låg omsättning i aktien skaffar en likviditetsgarant, vilket ger en extra kostnad på 100 000 kronor per år.

Styrelsen har för avsikts att till årsstämma den 28 april ta upp flera åtgärdsförslag och då ta beslut vilken väg bolaget ska ta. Några av förslagen kommer att vara:
* Spridningsemission för att skaffa minst 200 nya aktieägare
* Listbyte där Oden Control klarar noteringskraven
* Avnotering från Aktietorget.

Aktietorget kommer om inget beslut att tas att avnotera Oden Control med tre månaders verkan från den 1 maj. Kallelsen till årsstämman publiceras senast den 23 mars.