Publicerat: 2018-03-13 09:18:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om MenuCard: MenuCard har haft en bra start på 2018, ska initiera internationell expansion under året - vd

Mjukvarubolaget MenuCard har haft en bra start på 2018 och ska påbörja sin internationella expansion under året. Det säger vd Kim Lykke Sommer vid Sedermeradagen i Köpenhamn på tisdagen.

I fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 0,2 miljoner kronor, med en nettoförlust på 4,5 miljoner kronor. Aktivitetsnivån fördubblades under 2017, men bolaget hade väntat sig en än snabbare utveckling under året och Kim Lykke Sommer uppgav i bokslutsrapporten att
"kapitalbehovet fram till break-even därför har visat sig vara större än förväntat". Koncernens kassa och bank uppgick till 1,8 miljoner kronor per den 31 december 2017.

Kim Lykke Sommer säger på tisdagen att två andra mindre goda konklusioner för 2017 är att internationaliseringen blev försenad och att bolaget har haft lite tid över för aktivering och marknadsföring.

Förra året försenades internationaliseringen på grund av valet att säkra en stark tillväxt på den danska hemmamarknaden. Under 2018 är planen att fortsätta växa i Danmark samt initiera en internationell expansion.

Bolaget uppgav i slutet av februari att man nu skiftar fokus från att bygga en kritisk massa till att konvertera denna kritiska massa till en stark acceleration i trafik och omsättning för att nå break even på den danska marknaden i slutet av 2018.

Detta ska ske bland annat via en ökad marknadsföring. Fler restauranger bedöms vilja gå med efter att MenuCard nu har bevisat värdet i lösningen och har en kritisk massa samt ökat användningsområdet för tjänst. Vd:n talar om en "självförstärkande effekt" då restauranger nu hör av sig till bolaget för att gå med. Målet är att växa antalet restauranger med ytterligare 200 stycken under 2018.

Kim Lykke Sommer uppger vidare att offentliga organisationer är en stor outnyttjad potential och att MenuCard för en nära dialog med större företag. Vidare konstaterar han att bolaget har haft en bra start på 2018 och att "stigningstrappan vi har haft i 2017 och ökat ytterligare några steg hittills i år".