Publicerat: 2018-03-16 08:05:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om DBP: DB Pharma kommenterar revisorns uttalande i revisionsberättelsen

Läkemedelsbolaget DB Pharma publicerar årsredovisningen för 2017 samt kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse, enligt ett pressmeddelande.

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under ”Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”. Som framgår i revisionsberättelsen är det befintliga kapitalet inte tillräckligt för att täcka bolagets behov av finansiering de kommande tolv månaderna.

DB Pharma har en pågående nyemission där teckningsrätten avskiljdes igår den 15 mars. Villkoren i nyemissionen är 1:3, innebärande att tre befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 1,65 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 20 mars till 5 april och handel med teckningsrätter pågår den 20 mars till 3 april.