Publicerat: 2018-03-16 15:42:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Euris: Euris kommenterar revisorns uttalande om kapitalbehov i revisionsberättelsen

Diagnostikbolaget Euris har i ett pressmeddelande kommenterat revisorns uttalande i revisionsberättelsen, som gör gällande att det finns en risk att att bolagets försäljning under 2018 inte kommer att öka tillräckligt snabbt så att bolagets likvida medel ska räcka för bolagets åtagande under fjärde kvartalet 2018.

Styrelsen följer löpande utvecklingen och kommer att besluta om kapitalanskaffning i det fall behovet uppkommer, heter det vidare i uttalandet.

"Som även presenterades i Bolagets pressmeddelande per den 5 mars 2018 så har Bolagets styrelse, för att säkerställa Bolagets långsiktiga rörelsekapitalbehov, beslutat att söka ett bemyndigande från årsstämman den 6 april 2018 att besluta om en nyemission av aktier med målsättning att genomföra nyemissionen vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma", uppger Euris.