Publicerat: 2018-03-16 16:41:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om PharmaLundensis: PharmaLundensis aviserar nyemission med villkoren 1:7, 3,50 kr per aktie

Styrelsen för forskningsbolaget PharmaLundensis har fattat beslut om att genomföra en företrädesemission som beräknas tillföra bolaget drygt 10 miljoner kronor före emissionskostnader.

Bolaget lämnar följande motiv för nyemissionen:

"PharmaLundensis har framgångsrikt utvecklat Iodocarb novum, som frisläpper 70 procent mindre jod än gammalt jodkol. Kliniska studier förbereds. EcoFilter-projektet närmar sig kliniska tester i sjukvården. Även Bolagets övriga projekt (CE-certifierad medicinteknisk produkt mot kronisk bronkit "Bronkitstopp" samt ny behandling mot influensaorsakad lungsvikt) avancerar. Samtliga Bolagets projekt behöver finansiering. För att finansiera dessa projekt genomför nu PharmaLundensis en företrädesemission".

Företrädesemissionen är på högst cirka 2,9 miljoner aktier.

Sju gamla aktier ger rätt att teckna en ny aktie för 3,50 kronor.

Teckningstiden är 4-20 april.

Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 26 mars.