Publicerat: 2018-03-23 09:26:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Oden Control: Oden Controls årsstämma ska ta ställning till framtida alternativ för aktien (forts)

(Tillägg: förtydligar rubriken)

Aktieägarna i industribolaget Oden Control kallas till årsstämma den 20 april i Nykvarn.

Stämman föreslås ta ställning till fortsatt notering eller avnotering och kostnader för detta,
där alternativen är notering på Aktietorgets ordinarie lista genom att anlita likviditetsgarant, byte av marknadsplats där noteringskrav för antal aktieägare är lägre, avnotering av bolaget utan marknadsplats samt nyemission för att öka antal aktieägare och då tillgodose Aktietorgets krav på antal aktieägare.