Publicerat: 2018-04-10 10:52:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om DBP: DB Pharmas nyemission tecknades till 81 procent

Läkemedelsbolaget DB Pharma avslutade den 5 april teckningstiden i bolagets nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen var på högst 10,3 miljoner kronor och tecknades till 81 procent. Bolaget tillförs 8,31 miljoner kronor före emissionskostnader som uppgick till cirka 1 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen tecknades till 64,1 procent med stöd av teckningsrätter och till 16,9 procent utan stöd av teckningsrätter. Nyemissionen tecknades därmed till 81 procent och emissionsgarantin om 3 miljoner kronor som med ingången teckningsförbindelse säkerställde 7,2 miljoner kronor av emissionsbeloppet kommer inte att tas i anspråk. Bolaget emitterar 8,31 miljoner nya aktier och har därefter 26,96 miljoner aktier utestående.

"Jag och styrelsen är väldigt nöjda med utfallet av emissionen. Vi fortsätter utvecklingen av bolaget och produkter med en konkurrenskraftig hastighet. Vi har nu också de finansiella musklerna för att fortsätta hantera förhandlingar med några potentiella samarbetspartner. Jag vill passa på att tacka våra befintliga aktieägare för fortsatt förtroende och välkomna nya aktieägare till Double Bond Pharmaceutical", säger vd Igor Lokot i en kommentar.