Publicerat: 2018-04-11 13:08:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om SensoDetect: Omval av styrelsen föreslås i SensoDetect

Aktieägarna i medicinteknikbolaget SensoDetect kallas till årsstämma onsdagen den 2 maj i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av ledamöterna Adam Schatz, Konstantin Lebedev, Jonas Eberhart, Per-Ola Rosenqvist och Sören Nielzén.
Ordförande väljs av styrelsen vid konstituerande styrelsemöte.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, motsvarande högst 5,0 miljoner nya aktier.