Publicerat: 2018-04-12 09:09:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Hamlet: Hamlet Pharmas studie granskas extra noga i Tjeckien

Forskningsbolaget Hamlet Pharma uppger att läkemedelsverket i Tjeckien granskar bolagets substans Alpha1H extra noga då det handlar om en ny typ av läkemedel och att denna process är tidskrävande.

Bolaget är redo att starta en klinisk studie i Prag och fick godkännande från etikkommittén i augusti 2017 men väntar fortfarande på klartecken från tjeckiska myndigheter. I ett pressmeddelande uppger bolaget att det i dagsläget kvarstår endast ett fåtal teknikaliteter innan studien kan börja.