Publicerat: 2018-04-12 09:36:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om MenuCard: MenuCards styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i mjukvarubolaget MenuCard kallas till årsstämma måndagen den 14 maj i Malmö.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Aktieägare som representerar 60 procent av rösterna i bolaget föreslår att Frederik Bruhn, Søren Jonas Bruun, Mikkel Jespersen, Michael Kjaer, Nikolai Kronborg och Christian Peytz omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Michael Kjaer.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier i bolaget ska vara lägst 8,0 miljoner och högst 32,0 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier i bolaget med högst 15 procent.