Publicerat: 2018-04-16 10:35:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om IDL Biotech: IDL Biotech tappar intäkter och ökar förlusten i första kvartalet

Diagnostikbolaget IDL Biotech tappar intäkter och ökar förlusten i första kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till 5,5 miljoner kronor (7,0), en minskning med 21 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -1,6 miljoner kronor (-1,1).

Resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till -1,6 miljoner kronor (-1,2). Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,04).

Likvida medel, exklusive checkkredit, var på 2,5 miljoner kronor (0,4) per den 31 mars. Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 1,7 miljoner kronor (0,1) i första kvartalet.

Förändringar i sjukvårdssystemet i Indonesien har påverkat försäljningen av Tubex IF. Bolaget arbetar hårt tillsammans med sin nya distributör i landet hårt med olika insatser för att parera ändringarna och prognosen är att försäljningen under resterande del av 2018 ska återgå till normal nivå.

Volymerna av UBC Rapid i Tyskland ökar åter och bolagets övriga tumömarkörer visar även de på en volymökning.

Resultatförsämringen är en konsekvens av den lägre försäljningen.

"Precis som de två senaste åren är de tre första månaderna i paritet med plan", skriver IDL Biotech i delårsrapporten.


IDL Biotech, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 5,5 7,0 -21,4%
Rörelseresultat -1,6 -1,1
Resultat före skatt -1,6 -1,2
Nettoresultat -1,6 -1,2
Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,04