Publicerat: 2018-04-16 15:08:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Bahnhof: Bahnhofs styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i bredbandsoperatören Bahnhof kallas till årsstämma tisdagen den 15 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår en utdelning på 50 öre per aktie för räkenskapsåret 2017.

Den sittande styrelsen, bestående av fem ledamöter, föreslås till omval. Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 4,0 miljoner aktier.