Publicerat: 2018-04-23 08:02:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Oden Control: Oden Controls stämma röstade för fortsatt notering av aktien

Industribolaget Oden Controls stämma röstade enhälligt för en fortsatt notering av aktien vid Aktietorget och bolaget kommer att anlita en likviditetsgarant.

I övrigt skedde omval av ledamöterna Magnus Wik, Ilpo Porttila, Lauri Vakkuri, Bengt Ågren och till ny styrelseledamot valdes Sami Teppola. Styrelsen får inget arvode.