Publicerat: 2018-04-27 09:06:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Oden Control: Oden Control ökade omsättningen i första kvartalet

Industribolaget Oden Control redovisar ökad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt en liten förlust.

Omsättningen uppgick till 0,5 miljoner kronor (0,3), en ökning med 67 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -0,1 miljoner kronor (0,1).
Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (0,0).

"Nya kunder och kundanpassad försäljningsarbete har ökat mängden av offertförfrågningar. Ekonomin har blivit bättre. Nya projekt i Sverige påverkar positivt för försäljning", uppger bolaget.

Styrelsen arbetar med förbättringar i produktionen som kortsiktigt kräver investeringar, men kommer ge bättre lönsamhet när produktionen är igång, uppger bolaget vidare.


Oden Control, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 0,5 0,3 66,7%
Rörelseresultat -0,1 0,1
Rörelsemarginal 33,3%
Resultat före skatt -0,1 0,1
Nettoresultat -0,1 0,1
Resultat per aktie, kronor -0,01 0,0